"Co ćpać po odwyku" Żulczyk i Strachota oswajają ludzkie demony.